• slide

Formuleren van het Plan van Aanpak

De informatie die voortvloeit uit het intakegesprek en het stalbezoek wordt verwerkt in een uitgebreid verslag.  Dit verslag wordt besproken met de eigenaar om de juistheid te controleren en waar nodig aan te vullen en/ of aan te passen.

Nu hebben we de huidige situatie vastgelegd, de bedrijfsinventarisatie. Daarop volgt de juiste formulering van de doelstellingen: wat is zinvol onder de huidige omstandigheden. Het is erg belangrijk om helder te stellen welke koers uitgezet wordt.

Deze doelstellingen moeten vervolgens concreet ingevuld worden in een plan van aanpak:

  • Aan welke kengetallen gaan we werken? 
  • Welk doel, uitgedrukt in cijfers, stellen we ons? 
  • Welke actie moeten ingezet worden?  
  • Wat hebben we daarvoor nodig? 
  • Wat gaan we veranderen in de werkwijze? 
  • Wie gaat die actie invulling geven: wie doet wat?  
  • Welk resultaat gaan we daarmee behalen, uitgedrukt in Euro’s? 
  • Wanneer moeten die doelstellingen behaald zijn?

proces-pva.jpg