• slide

Scholing en begeleiding op maat

Na het intakegesprek, het stalbezoek, het formuleren en uit communiceren van het plan van aanpak is het tijd voor de invulling van de begeleiding en scholing. De begeleiding en de scholing zal altijd bedrijfsspecifiek plaats vinden. We bouwen eerst de basiskennis op, daarna gaan we de pijlen richten op het bedrijfsspecifieke plan van aanpak.

In het bedrijfsspecifieke plan van aanpak  staat concreet beschreven welke doelen we willen halen en ook hoe we daar naar toe gaan werken. Als we als voorbeeld 1,0 big extra willen afleveren op jaarbasis, dan kun je daar op verschillende manieren naartoe werken. Als voorbeeld:

Korte termijn:

 1. Uitval terugdringen voor en na het spenen
 2. Dood geboren terug dringen en daardoor meer levend geboren biggen overhouden

Betrokken zijn:

 • Bedrijfsleider
 • Voorwerkers en medewerkers kraamstal
 • Voorwerkers en medewerkers gespeende biggen
 • Veearts
 • Voerleverancier 

Lange termijn:

 1. Minder terugkomers: dekmanagement
 2. Conditie en gewichten zeugen beter onder controle krijgen: indirect meer levend geboren biggen
 3. Betere adaptatie en inzet gelten: indirect meer levend geboren biggen

Betrokken zijn:

 • Bedrijfsleider
 • Voorwerkers en medewerkers dek- en drachtstal
 • Veearts
 • Voerleverancier 

Alleen dan wordt er werkelijk wat bereikt: één doel, één plan.

Met veel betrokkenen is het belangrijk van elkaar te weten, wie er voor welk deel verantwoordelijk is.

 • Het begint met de juiste kennis van zaken.
 • Dan volgt de terugkoppeling: welk effect hebben de ingezette acties gehad (evaluatie).
 • Daarna volgt het bijsturen om een nog beter resultaat te halen.

De basiskennis is dus erg belangrijk, de fundering waarop je verder bouwt, daarna komt de specifieke kennis om de hoek kijken.

Werkplanning: draagvlak en motivatie

Het werkproces kan vaak efficiënter en beter gecoördineerd worden.

Praktisch gezien: Wie voert wat uit, wanneer en hoe lang is daarvoor nodig. Iedereen is ingeroosterd voor een bepaald takenpakket waarvoor hij/ zij dan ook verantwoordelijk is. Dit creëert rust bij de mensen in de stal: een goede planning zorgt voor meer plezier in de werkzaamheden.

Duidelijkheid en transparantie: zo krijgen we draagvlak van het uitvoerende personeel en daarmee ook het beoogde resultaat. Horen, voelen, zien en meten waar de bottleneck zit, daar dieper op ingaan en vervolgens de oplossing aanreiken met behulp van theoretische en praktische kennis.

Dat is precies waardoor het personeel gemotiveerd gaat worden: de oplossing op maat die past onder de omstandigheden waarin zij werken. In het proces worden op- en aanmerkingen vanaf de werkvloer meegenomen. Het personeel wordt gehoord en gekend.

Zo werkt PigConsult, als aanjager en katalysator van verbeterprocessen.