• slide

Wat doet PigConsult?

Door mijn achtergrond en ervaring als bedrijfsleider en adviseur, heb ik een visie ontwikkeld. In deze visie is het zo dat de basiscondities om varkens te houden voorop staan:

 

 1. Personeel
 2. Water
 3. Klimaat
 4. Hygiëne
 5. Voer

Vergelijk het met de bouw van een huis: zonder goede fundering hoef je niet na te denken over een mooi balkon of dakkapel. Zo is het in de varkenshouderij niet anders:  bij mij ligt de focus op personeel met de andere 4 basiscondities in het achterhoofd. Het kennisniveau van het personeel zal moeten toenemen, de motivatie zal daardoor verbeteren en de resultaten stijgen. 

 

Hiertoe hebben we nodig:

 1. Plan van aanpak op bedrijfsniveau
 2. Scholing op maat
 3. Bedrijfsspecifieke werkplanning

Het begint allemaal met een intakegesprek:
Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf, waar staan we nu en hoe gaan we bij die doelstellingen uitkomen. Er zal een weg uitgestippeld moeten worden. Die weg begint bij de huidige situatie als vertrekpunt en zal niet eindigen bij de bereikte doelstelling. Het is een nooit stilstaand proces:

proces-pig-consult.jpg

Personeel is het grootste kapitaal op de grotere varkensbedrijven. Zonder personeel gebeurt er niets. Toch krijgt het personeelsmanagement niet altijd de tijd en aandacht die het verdient. Om goed in kaart te brengen hoe we het bedrijf beter kunnen laten presteren en meer continuïteit te waarborgen, zullen we bij het personeel moeten beginnen.

Tijdens een inventariserend stalbezoek let ik op:

 • De varkens
 • De genoemde basiscondities
 • De medewerkers

Hoe zien de medewerkers de dagelijkse praktijk?

 1. Delen zij de visie van de eigenaar als het gaat om de doelstellingen en hoe deze te bereiken zijn?
 2. Zijn ze tevreden met de werkomstandigheden? Denk daarbij aan werkdruk, sfeer binnen het bedrijf en het behalen van beoogde resultaten.
 3. Zijn er beperkende factoren? Denk daarbij aan de basiscondities, het kennisniveau en de doorgroeimogelijkheden. Hoe wordt daarmee omgesprongen?

Het streven moet zijn de doelstellingen van de eigenaar de ijkpunten van het personeel te laten zijn. Luisteren naar het personeel en signalen opvangen. Motivatie is erg veel waard omdat tevreden mensen nu eenmaal beter presteren! Met dit in gedachten, bouwen we verder; we gaan het optimalisatieproces in. Dit start met een goede inventarisatie van de huidige situatie en de doelen die u wilt stellen.

Wat doet PigConsult in dit proces:

 1. Structuur brengen in de werkzaamheden in de vorm van een strakke werkplanning.
 2. Scholing op maat: van beginneling tot ervaren werknemer.
 3. Plan van aanpak opstellen.