• slide

Intakegesprek

Hier begint alles, van kennismaking tot bedrijfsspecifiek plan van aanpak.

In het intakegesprek wordt kennisgemaakt en de bedrijfssituatie besproken. Waar staan je met je bedrijf en waar wil naartoe? Wat zijn de beperkende factoren? Verdere wensen en gevraagde acties.

Technische resultaten horen daarbij en daarnaast een situatieschets van de huidige gang van zaken:

  1. Welke acties lopen met betrekking tot de begeleiding vanuit de veearts, de voerleverancier en de eigenaar van het bedrijf?
  2. Welke doelstellingen heeft het bedrijf zich gesteld? Welke acties zijn daarvoor nodig?
  3. Welke ondersteuning is er nodig en  wat is/ zijn  de beperkende factor(en)?

 

Zijn de gestelde doelen SMART?
(Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Resultaatgericht en Tijdsgebonden)

Op basis van bovenstaande punten maken we vervolgens een vervolgafspraak: het inventariserende  stalbezoek.

Volgende