• slide

Communiceren van het Plan van Aanpak

Na het intakegesprek, het stalbezoek en de formulering van het plan van aanpak is het tijd voor het communiceren van het plan van aanpak. De communicatie van de doelstellingen is cruciaal. Er moet draagvlak gecreëerd worden bij het personeel.

Eén doel, één verhaal
We moeten een duidelijk verhaal houden, waarin het voor iedereen duidelijk is wat er van ze verlangd wordt. Transparantie en helder communiceren is in deze fase cruciaal. Dat geldt niet alleen voor de eigenaar en het personeel, maar ook voor de veearts en de voerleverancier. In dit hele verhaal staat het personeel altijd centraal: er zal veel en duidelijk gecommuniceerd moeten worden over de in te zetten acties.

Draagvlak creëeren
Vaak moet er inzicht gegeven worden in de huidige situatie en welke invloed zij hebben om de doelstellingen te kunnen behalen. Dit verzorgt PigConsult door theorethische ondersteuning op maat, alles natuurlijk in goed overleg met de bedrijfsleider en voorwerkers. Zij moeten het ten slotte gaan doen, het draagvlak is hier cruciaal.

Door kennis te delen en inzicht te verschaffen betrek je de mensen actief bij je bedrijfsdoelstelling. Alleen zo wordt het tot een succes: iedereen wordt gezien en erkend als waardevol en onmisbaar onderdeel van het bedrijf. Die gedachte zal centraal moeten staan.

Wie doet wat
Na het akkoord van de eigenaar zal het plan onder begeleiding en supervisie van PigConsult door de bedrijfsleider en voorwerkers aan het personeel voorgelegd worden. Waar nodig worden de details 1 op 1 met de mensen in de stal besproken, zodat duidelijk is voor een ieder wat er nu praktisch van hem of haar verlangd wordt en met welk doel in gedachten.

6-9.jpg